ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

* គម្រោងវិនិយោគថ្មីៗចំនួន ១២ទៀត សរុបទុនវិនិយោគជិត ៦៧លានដុល្លារ ត្រូវបានអនុម័តឲ្យដំណើរការ

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ 0

អត្ថបទទាក់ទង