ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

(Video) ៖ តើប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ពិតជាស្លាប់មែនឫ បន្ទាប់ពីអតីតបក្សប្រឆាំង ត្រូវបានរំលាយ?

ដោយ៖ សន បទុម ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 1840

ទស្សនាវីដេអូ ៖ តើប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ពិតជាស្លាប់មែនឫ បន្ទាប់ពីអតីតបក្សប្រឆាំង ត្រូវបានរំលាយ? Has democracy and human right in Cambodia really demised following the dissolution of formal opposition party ?

សូម​ទស្សនាវីដេអូ​​ដូចតទៅ៖

https://www.facebook.com/KampucheaPit/videos/523302741384072/