ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ខេត្តសៀមរាប

សំរាមប្រមាណ ៤តោនក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងឃុំចំនួន ២ ក្នុងស្រុកក្រឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប ត្រូវបានដុតក្នុងឡតាមបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ 129

សំរាមជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវបានក្រសួងបរិស្ថាន រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប និងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការសម្អាត

បិទព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាទេសចរណ៍បាល់ទាត់មិត្តភាពវ័យចំណាស់ មេគង្គ កម្ពុជា ,ថៃ , ឡាវ ,វៀតណាម

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ 209

ឆ្លងទៅតាមកិច្ចដំណើរការប្រកួតកីឡាទេសចរណ៍បាល់ទាត់វ័យចំណាស់ មេគង្គ កម្ពុជា