ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  ប្រទេសសិង្ហបុរី

  បញ្ហាប្រឈមខាងផ្នែកសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតរបស់អាស៊ានស្ថិតក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ ជាមួយនិងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលថ្មីមួយ

  ទស្សនៈ - នយោបាយថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​ 1960

  ចំណុចសំខាន់មួយនៃការកត់សម្គាល់ ដែលបានចេញនៅក្រោយកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិអាស៊ាន (ASEAN

  ប្រទេសសិង្ហបុរីកំពុងរៀបចំផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ការរៀនរស់នៅជាមួយនឹងវីរុសកូវីដ-១៩

  ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១​ 2016

  ប្រទេសសឹង្ហបុរីនឹងរៀបចំឱ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនរៀនប្រឈមមុខនឹងវីរុសកូវីដ-១៩ ដោយនឹងចាត់ទុកវាជាផ្នែកមួយនៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ ដើម្បីអាចឱ្យពួកគេប្រកបការងារ,

  ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា -សិង្ហបុរី ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ មានចំនួន៤,២៤ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក

  ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១​ 1721

  ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា សិង្ហបុរី ក្នុងឆ្នាំ