ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋ​មន្ត្រី

ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការជាស្ត្រី ក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិនារី ៨ មីនា ខួបលើកទី១០៩ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០​ 1959

ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយស្ត្រីនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិនារី ៨មីនា ខួបលើកទី១០៩

គណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការថ្មីក្រមខណ្ឌ «ក» ចំនួន ៤៣កន្លែង

មុខរបរថ្ងៃពុធ ទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០​ 2036

ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការទាំង

សេចក្តីជូនដំណឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលបម្រើការងារនៅរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាក្របខណ្ឌទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំឆ្នាំ២០២០

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០​ 2392

រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលឱ្យចូលបម្រើការងារនៅរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាក្របខណ្ឌទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំឆ្នាំ២០២០ ក្នុងក្របខណ្ឌ«ក»

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី សម្រេចលើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំសប្តាហ៍នេះ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩​ 2572

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានសម្រេចលើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំសប្តាហ៍ ដែលគ្រោងប្រជុំនាថ្ងៃសុក្រ

ឱកាសល្អមកដល់ហើយ.!! ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីចំនួន ២១នាក់ ទៅលើផ្នែក……..

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩​ 2712

ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការទាំង