ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

លេខាធិការដ្ឋាន គ.ស.ព.ស. ទាត់ចោលព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយដោយ The Cambodia Daily Khmer និងចាត់ទុកជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយ

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ព័ត៌មានទូទៅ 1247
លេខាធិការដ្ឋាន គ.ស.ព.ស. ទាត់ចោលព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយដោយ The Cambodia Daily Khmer និងចាត់ទុកជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយលេខាធិការដ្ឋាន គ.ស.ព.ស. ទាត់ចោលព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយដោយ The Cambodia Daily Khmer និងចាត់ទុកជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយ

នារសៀលថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ នេះ គណៈកម្មាធិការជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាននិងសាធារណមតិ ដែលហៅកាត់ថា គ.ស.ព.ស បានចេញមកទាត់ចោលព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយដោយ The Camboodia Daily Khmer និងបានចាត់ទុកជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយ។ ទន្ទឹមនេះ គ.ស.ព.ស. ក៏បានអំពាវនាវកុំឱ្យសាធារណជនធ្វើការចែកចាយបន្តផងដែរ។

បន្ថែមពីលើនេះ គ.ស.ព.ស. ក៏បានគូសបញ្ជាក់ដែរថា ក្រសួងសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនឹងធ្វើការស្រាយបំភ្លឺអំពីករណីនេះជូនសាធារណជនឱ្យបានកាន់តែច្បាស់។

អត្ថបទទាក់ទង