សារសំឡេងពិសេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ស្តីពីការដាក់ចេញនូវវិធានការនានាពាក់ព័ន្ធនឹង ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១​ | ព័ត៌មានទូទៅ |

នៅយប់ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានចេញសារសំឡេងពិសេស ស្តីពីការដាក់ចេញនូវវិធានការនានា​ដើម្បីពង្រឹង និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃ ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ។

បញ្ចេញមតិ
អត្ថបទទាក់ទង