ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ទស្សនៈ – នយោបាយ

លិខិតមិត្តអ្នកអាន ៖ «ប្រាប់កុំឲ្យបំពានច្បាប់ ចោទថាគេលាបពណ៌»

ទស្សនៈ - នយោបាយថ្ងៃសុក្រ ទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ 274

មានសហជីពមួយក្រុមបានប្រមូលផ្តុំគ្នាទាមទារឲ្យក្រសួងការងារបញ្ឈប់ការលាបពណ៌សហជីព ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាណាហ្គាវើលដ៏។ ហេតុផលដែលសហជីពទាំងនោះបានអះអាងថា