ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ទស្សនៈ – នយោបាយ

សហរដ្ឋអាមេរិកជាគ្រូគង្វាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្សដែលភ្លេចឆ្លុះកញ្ចក់ ងូតទឹក ដុះក្អែល ព្យាបាល និងវះកាត់ជំងឺខ្លួនឯង

ទស្សនៈ - នយោបាយថ្ងៃសុក្រ ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១​ 99

រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដិតដាមដោយរូបភាពអំពើ ហិង្សាអំឡុងពេលកុបករគាំទ្រ លោកប្រធានាធិបតី

អ្នកវិភាគចៅចាក់ស្មុក៖ សហរដ្ឋអាមេរិកជាគ្រូគង្វៀលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្សដែលភ្លេចឆ្លុះកញ្ចក់ ងូតទឹក ដុះក្អែល ព្យាបាល និងវះកាត់ជំងឺខ្លួនឯង

ទស្សនៈ - នយោបាយថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១​ 84

រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដិតដាមដោយរូបភាពអំពើហិង្សាអំឡុងពេលកុបករគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី ដូណាល់ ត្រាំ

សារព័ត៌មាន Counter Punch ៖ មេរៀនពីកម្ពុជា ស្តីអំពីរបៀបឆ្លើយតបទៅនឹងវីរុសកូវីដ-១៩

ទស្សនៈ - នយោបាយថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១​ 196

រាប់ចាប់ពីទ្វីបអឺរ៉ុបរហូតដល់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ក្តីសង្ឃឹមស្តីពីការអាចងើបឡើងវិញចេញពីវិបត្តិកាលពី ដើមឆ្នាំនេះ