ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

អាស៊ានត្រូវតែរួមគ្នាចំពោះករណីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃអាទិត្យ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២​ 915

នៅពេលដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលទើបជាប់ឆ្នោតរបស់ប្រទេសនេះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុន ការឆ្លើយតបដំបូងពីសំណាក់អាស៊ាន គឺការរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់។