ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សាលារាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការចាត់វិធានជាបន្ទាន់ ចំពោះការរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩ បំប្លែងខ្លួនថ្មីជាបន្តបន្ទាប់លើក្រុមបាតុករអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Naga World

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ឯកសារ 574
សាលារាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការចាត់វិធានជាបន្ទាន់ ចំពោះការរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩ បំប្លែងខ្លួនថ្មីជាបន្តបន្ទាប់លើក្រុមបាតុករអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Naga World រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

សាលារាជធានីភ្នំពេញ នៅយប់ថ្ងៃទី ៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការចាត់វិធានជាបន្ទាន់ចំពោះការរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ បំប្លែងខ្លួនថ្មី ជាបន្តបន្ទាប់លើក្រុមបាតុករអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Naga World ដោយក្នុងនោះគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្នាក់រាជធានីភ្នំពេញ សូមធ្វើការណែនាំចំនួន ៥ចំណុចដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង