ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់មកពីបក្សចំនួន៤ សរុប២៧៨នាក់ ស្ម័គ្រចិត្តប្ដូរមករួមសរ់ជាមួយបក្សប្រជាជននៅខេត្តកំពត

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ព័ត៌មានទូទៅ 831
បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់មកពីបក្សចំនួន៤ សរុប២៧៨នាក់ ស្ម័គ្រចិត្តប្ដូរមករួមសរ់ជាមួយបក្សប្រជាជននៅខេត្តកំពត បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់មកពីបក្សចំនួន៤ សរុប២៧៨នាក់ ស្ម័គ្រចិត្តប្ដូរមករួមសរ់ជាមួយបក្សប្រជាជននៅខេត្តកំពត

បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ សរុប២៧៨នាក់ (ស្រី៨៤នាក់) មកពីគណបក្សចំនួន៤ បានស្ម័គ្រចិត្តប្ដូរមករួមរស់ជីវភាពជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពត។

បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់មកពីបក្សចំនួន៤នោះ រួមមាន គណបក្សភ្លើងទៀនចំនួន២៤៩នាក់ គណបក្សយុវជនកម្ពុជាចំនួន២២នាក់ គណបក្សរួបរួមជាតិចំនួន៦នាក់ និងគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិចចំនួន១នាក់។

លេខរៀងក្នុងបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ រួមមាន៖

 1. លេខរៀងទី១ ចំនួន៥នាក់
 2. លេខរៀងទី២ ចំនួន១២នាក់
 3. លេខរៀងទី៣ ចំនួន១៧នាក់
 4. លេខរៀងទី៤ ចំនួន១២នាក់
 5. លេខរៀងទី៥ ចំនួន២៣នាក់
 6. លេខរៀងទី៦ ចំនួន១៩នាក់
 7. លេខរៀងទី៧ ចំនួន១៧នាក់
 8. លេខរៀងទី៨ ចំនួន២២នាក់
 9. លេខរៀងទី៩ ចំនួន២៥នាក់
 10. លេខរៀងទី១០ ចំនួន២៨នាក់
 11. លេខរៀងទី១១ ឡើងទៅចំនួន៩៨នាក់៕

Fresh News

អត្ថបទទាក់ទង