ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

កូវីដ-១៩

រាជរដ្ឋាភិបាលបន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងកូវីដ រហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំនេះ និងបន្តពិនិត្យវាយតម្លៃរាល់ ៣ខែម្តង

ឯកសារថ្ងៃពុធ ទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២​ 195

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថា នឹងបន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ

ការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់ចិនក្នុងលក្ខណៈខុសប្រក្រតី បានធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនឆ្ងល់ថា តើពួកគេអាចបន្តទប់ទល់បានដល់ពេលណា

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃសុក្រ ទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២​ 612

នៅប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីទីក្រុងសៀងហៃបានដាក់ចេញនូវវិធានការបិទខ្ទប់រយៈពេល ៦០ ថ្ងៃ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៤នាក់ និងជាសះស្បើយ៩នាក់

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២​ 171

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៤នាក់ និងជាសះស្បើយ៩នាក់