ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

កូវីដ-១៩

ទិដ្ឋភាពនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្រោយការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-១៩ នៅអាស៊ាន

ទស្សនៈ - នយោបាយថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២​ 208

នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ងើបឡើងវិញចេញពីវិបត្តិកូវីដ-១៩ ការលុបចោលនូវវិធានការបិទខ្ទប់