ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងធនធានទឹក

ក្រសួងធនធានទឹក ប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​ 591

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅព្រឹកថ្ងៃទី៥