ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងធនធានទឹក

រដូវប្រាំងឆ្នាំនេះខេត្តឧត្តរមានជ័យមិនមានបញ្ហាខ្វះទឹក ប្រើប្រាស់ទេ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១​ 698

មន្ទីរធនធានទឹកខេត្តឧត្តរមានជ័យអះអាងថា សម្រាប់រដូវប្រាំងឆ្នាំនេះ ប្រជាពលរដ្ឋមិន​មានបញ្ហាខ្វះទឹក​ប្រើប្រាស់​នោះទេ