ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣-២៩ ខែវិច្ឆិកា ទូទាំងប្រទេស អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២​ 1041

រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង