កីឡា – សុខភាព

ការសិក្សាជាសកលមួយបង្ហាញថា «ភាពធាត់ជ្រុល» នឹងប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់ដោយសារកូវីដ១៩

ការសិក្សាជាសកលមួយបង្ហាញថា «ភាពធាត់ជ្រុល» នឹងប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់ដោយសារកូវីដ១៩

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១​ | កីឡា - សុខភាព |

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវទូទាំងពិភពលោកបានរកឃើញពីការផ្សារភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងការធាត់ជ្រុល និងការស្លាប់ដោយសារកូវីដ១៩ ។ អត្រានៃការស្លាប់ដោយសារកូវីដ១៩ ត្រូវបានគេរកឃើញថា មាន ១០ដង នៅក្នុងប្រទេសដែល

ក្រសួងសុខាភិបាលម៉ារ៉ុក ៖ វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុនចិន Sinopharm មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះមនុស្សវ័យចំណាស់

ក្រសួងសុខាភិបាលម៉ារ៉ុក ៖ វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុនចិន Sinopharm មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះមនុស្សវ័យចំណាស់

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១​ | កីឡា - សុខភាព |

អាជ្ញាធរនៃប្រទេសម៉ារ៉ុកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា «វ៉ាក់សាំងចិន Sinopharm មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះមនុស្សវ័យចំណាស់ ហើយប្រទេសម៉ារ៉ុកនឹងបន្តប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះ ដើម្បីចាក់ជូនប្រជាជនដែលមានអាយុចាប់ពី ៦០ ឆ្នាំឡើងទៅ»។

ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ២នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺ ១នាក់បានជាសះស្បើយ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះ

ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ២នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺ ១នាក់បានជាសះស្បើយ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះ

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១​ | កីឡា - សុខភាព |

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមម៉ោង៧៖០០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី ៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន៤៧៤នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៤៥៤នាក់ និងអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល នៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន ២០នាក់៕

ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ២នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺ ១នាក់បានជាសះស្បើយ

ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ២នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺ ១នាក់បានជាសះស្បើយ

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១​ | កីឡា - សុខភាព |

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមម៉ោង៧៖០០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន៤៧២នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៤៥៣នាក់ និងអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល នៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន ១៩នាក់៕

ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន ១ករណី ខណៈពុំមានករណីជាសះស្បើយបន្ថែមទេ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះ

ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន ១ករណី ខណៈពុំមានករណីជាសះស្បើយបន្ថែមទេ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះ

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១​ | កីឡា - សុខភាព |

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមម៉ោង៧៖០០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ៤៦៥នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៤៤៣នាក់ និងអ្នកជំងឺកំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន ២២នាក់៕

ដំណឹងរីករាយ! អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៥នាក់ទៀតជាសះស្បើយ ខណៈករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួនតែ ១ករណីប៉ុណ្ណោះ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះ

ដំណឹងរីករាយ! អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៥នាក់ទៀតជាសះស្បើយ ខណៈករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួនតែ ១ករណីប៉ុណ្ណោះ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះ

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១​ | កីឡា - សុខភាព |

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមម៉ោង៧៖០០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ៤៦៤នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៤៤៣នាក់ និងអ្នកជំងឺកំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន ២១នាក់៕

ដំណឹងរីករាយ! អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១០នាក់ទៀតជាសះស្បើយ ខណៈករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួនតែ ២ករណីប៉ុណ្ណោះ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះ

ដំណឹងរីករាយ! អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១០នាក់ទៀតជាសះស្បើយ ខណៈករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួនតែ ២ករណីប៉ុណ្ណោះ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះ

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១​ | កីឡា - សុខភាព |

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមម៉ោង៧៖០០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ៤៦៣នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៤៣៨នាក់ និងអ្នកជំងឺកំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន ២៥នាក់៕

ដំណឹងរីករាយ! អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៥នាក់ទៀតជាសះស្បើយ ខណៈករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួន ១ករណីប៉ុណ្ណោះ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ

ដំណឹងរីករាយ! អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៥នាក់ទៀតជាសះស្បើយ ខណៈករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួន ១ករណីប៉ុណ្ណោះ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១​ | កីឡា - សុខភាព |

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមម៉ោង៧៖០០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ៤៦១នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៤២៨នាក់ និងអ្នកជំងឺកំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន ៣៣នាក់៕

ដំណឹងរីករាយ! អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៤នាក់បានជាសះស្បើយ ខណៈពេលដែលមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនោះទេ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃចន្ទនេះ

ដំណឹងរីករាយ! អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៤នាក់បានជាសះស្បើយ ខណៈពេលដែលមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនោះទេ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃចន្ទនេះ

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១​ | កីឡា - សុខភាព |

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមម៉ោង ៧៖០០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបចំនួន៤៥៨នាក់ ក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺ៤០៩នាក់បានជាសះស្បើយ និងអ្នកជំងឺ៤៩នាក់ កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ។

ដំណឹងរីករាយ! អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៣នាក់បានជាសះស្បើយ និងរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីចំនួន ៣នាក់ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះ

ដំណឹងរីករាយ! អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៣នាក់បានជាសះស្បើយ និងរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីចំនួន ៣នាក់ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះ

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១​ | កីឡា - សុខភាព |

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមម៉ោង ៧៖០០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបចំនួន៤៥៦នាក់ ក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺ៣៩៩នាក់បានជាសះស្បើយ និងអ្នកជំងឺ៥៧នាក់ កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ។