ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ឯកសារ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ក្នុងឱកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ្វ៊ុក

ឯកសារថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១​ 148

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទាំងស្រុង រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម