ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ខេត្តព្រះសីហនុ

រាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួង ពិនិត្យផ្លូវច្បាប់លើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីព្រលានយន្តហោះ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២​ 1989

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា