ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ខេត្តព្រះសីហនុ

ក្រុងបាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុ និងក្រុងសៀមរាប ទទួលជ័យលាភីជាទីក្រុងទេសចរណ៍ស្អាតអាស៊ាន លើកទី៣

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២​ 854

គណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត ជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងទេសចរណ៍ស្អាតអាស៊ានលើកទី៣ ដែលទីក្រុងទេសចរណ៍ឆ្នើមរបស់កម្ពុជាចំនួន