ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  លេខគណនីធនាគារ ABA សម្រាប់បរិច្ចាគថវិកា ដើម្បីចូលរួមយុទ្ធនាការបោសសំអាតមីននៅកម្ពុជា

  ដោយ៖ សាន់ វីតា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ព័ត៌មានទូទៅ 813
  លេខគណនីធនាគារ ABA សម្រាប់បរិច្ចាគថវិកា ដើម្បីចូលរួមយុទ្ធនាការបោសសំអាតមីននៅកម្ពុជាលេខគណនីធនាគារ ABA សម្រាប់បរិច្ចាគថវិកា ដើម្បីចូលរួមយុទ្ធនាការបោសសំអាតមីននៅកម្ពុជា

  លេខគណនីធនាគារ ABA សម្រាប់បរិច្ចាគថវិកា ដើម្បីចូលរួមយុទ្ធនាការបោសសំអាតមីននៅកម្ពុជា

  ABA BANK (ប្រាក់រៀល)
  Account Name: Ly Thuch and Seng Tieng
  Account Number: 004193716

  ABA BANK (ប្រាក់ដុល្លារ)
  Account Name: Ly Thuch and Seng Tieng
  Account Number: 444445555

   

  អត្ថបទទាក់ទង