ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

រដ្ឋសភា ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំលើកទី១ នីតិកាលទី៧ និងបង្ហាញប្រធាន អនុប្រធាន គណៈកម្មការទាំង១០ និងសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកសារ 1189
រដ្ឋសភា ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំលើកទី១ នីតិកាលទី៧ និងបង្ហាញប្រធាន អនុប្រធាន គណៈកម្មការទាំង១០ និងសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភា ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំលើកទី១ នីតិកាលទី៧ និងបង្ហាញប្រធាន អនុប្រធាន គណៈកម្មការទាំង១០ និងសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃរដ្ឋសភា នៅរសៀលថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការ បង្ហាញលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំលើកទី១ នីតិកាលទី៧ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីព្រឹកមិញនេះ។

អត្ថបទទាក់ទង