ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

    នគរគំនិត

    លោក កើត រិទ្ធ ៖ អ្នកមានចេតនាចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់អ្នកដទៃ នឹងទទួលទោស​ស្មើបទល្មើសឧក្រិដ្ឋ

    នគរគំនិតថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១​ 3366

    រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បានគូសបញ្ជាក់ថា ច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ ការឆ្លងរាលដាល​នៃ​ជំងឺកូវីដ-១៩