ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

    ច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ ត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់

    ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកសារ 2029
    ច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ ត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ ត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់

    ខាងក្រោមនេះជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃ «ច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ» ដែលត្រូវបានឡាយព្រះហស្ថលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រ ព្រះករុណា ព្រះបាទ បរមនាថ សីហមុនី និងត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់បន្ទាន់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៖

    អត្ថបទទាក់ទង