ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

បច្ចេកវិទ្យា

កម្ពុជាកំពុងរវាយតម្លៃបច្ចេកវិទ្យាស្កេន 3D សម្រាប់ការរចនាអវយវៈសិប្បនិម្មិត

បច្ចេកវិទ្យាថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១​ 884

ម៉ាស៊ីនស្កេនឌីជីថល 3D ត្រូវបានដាក់សាកល្បងដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ

វិធីសាស្ត្រចំនួន៦ ដើម្បីសុវត្ថិភាពកូនៗរបស់អ្នក​លើបណ្តាញអ៊ីនធឺណេត!

បច្ចេកវិទ្យាថ្ងៃអង្គារ ទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១​ 433

ដោយសារភាពសម្បូរបែបនៃបច្ចេកវិទ្យា និងសេវាអ៊ីនធឺណេត បានជម្រុញការប្រើប្រាស់ពាសពេញប្រទេស

Apple នឹងបន្ថែមុខងារការពារអ្នកប្រើប្រាស់​ពីការតាមដានរបស់កម្មវិធីផ្សេងៗ

បច្ចេកវិទ្យាថ្ងៃអង្គារ ទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១​ 555

ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្រុមហ៊ុន Apple នឹងទាមទារឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីបន្ថែមមុខងារក្រើនរំឭក

Facebook នឹង​ចាប់​ផ្ដើមផ្ទាំង​​ស្នើ​សុំ​​ការតាមដាន​សកម្មភាពរបស់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​

បច្ចេកវិទ្យាថ្ងៃអង្គារ ទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១​ 435

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ទៅ Facebook នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​ធ្វើ​តេស្ត​​ផ្ទាំង​ស្នើ​សុំ​ផ្ទាល់​ខ្លួន