ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

បោះឆ្នោត

សមាគមសម្ព័ន្ធយុវជនមុស្លិមកម្ពុជា៖ ការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្ដិទី៥ ប្រព្រឹត្ដក្នុងបរិយាកាសសេរី សម្ងាត់ គ្មានការបង្ខិតបង្ខំ យុត្ដិធម៌ និងតម្លាភាព

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២​ 349

សមាគមសម្ព័ន្ធយុវជនមុស្លិមកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ

ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៥ ៖ ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្តចាក់ឬសកាន់តែរឹងមាំ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២​ 537

ខណៈពេលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ខិតជិតចូលមកដល់