ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថា មិនមានករណីជាសះស្បើយបន្ថែមទៀតទេ ហើយក៏មិនមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីដែរនៅថ្ងៃនេះ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០​ | ព័ត៌មានទូទៅ |
ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថា មិនមានករណីជាសះស្បើយបន្ថែមទៀតទេ ហើយក៏មិនមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីដែរនៅថ្ងៃនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថា មិនមានករណីជាសះស្បើយបន្ថែមទៀតទេ ហើយក៏មិនមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីដែរនៅថ្ងៃនេះ

នៅថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសថា មិនមានករណីជាសះស្បើយបន្ថែមទៀត និងក៏មិនមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មី។

គួរជម្រាបថា មកដល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩សរុបនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន ១២២ករណីដដែល ខណៈជាសះស្បើយមានចំនួន ១១០ករណី និងអ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលបន្តមានចំនួនត្រឹមតែ ១២ករណីទៀតប៉ុណ្ណោះ។

បញ្ចេញមតិ
អត្ថបទទាក់ទង