ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

ប្រទេសជប៉ុន នឹងផ្ដល់ឥណទានសម្បទាន និងហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងបន្ថែមដល់កម្ពុជា

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣​ 264

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន នឹងផ្ដល់ឥណទានសម្បទាន និងហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងបន្ថែមដល់កម្ពុជា

ដំណឹងល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋខេត្តស្វាយរៀង ដោយជប៉ុននឹងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង ដើម្បីពង្រីកប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជូនពលរដ្ឋខេត្តស្វាយរៀង

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣​ 358

យោងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២២

កម្ពុជា-ឡាវ សម្រេចបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសំខាន់ៗដោយឈរលើស្មារតីមិត្តភាពដ៏ជិតស្និទ្ធ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣​ 425

យោងតាមលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន

ឱកាសល្អក្រសួងការបរទេសប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌចំនួន៨នាក់ 

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣​ 516

ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង