ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ប្រទេសថៃ

រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអង់គ្លេស ប្រាប់ទៅប្រជាជនរបស់ខ្លួនកុំឱ្យទៅលេងប្រទេសថៃនៅក្នុងវិស្សមកាលរដូវក្តៅនេះ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ 465

រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលប្រទេសអង់គ្លេសបាន ប្រាប់ទៅប្រជាជន របស់ខ្លួនកុំឱ្យទៅលេងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃជាដើមដែល

សេដ្ឋកិច្ចថៃ ធ្លាក់ចុះ ២,៦% នៅក្នុងត្រីមាសទីមួយឆ្នាំ ២០២១ នេះ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ 612

ទិន្នន័យផ្លូវការបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃបានធ្លាក់ ចុះនៅក្នុងត្រីមាសទី១

តើបាតុកម្មរបស់យុវជនថៃបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគពីបរទេសយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១​ 546

ចលនាបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃ មិនបានបង្ហាញពីសញ្ញានៃការចុះថមថយនោះទេ។ នៅក្នុងខែវិច្ឆិកា