ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ខេត្តកំពត

អាជ្ញាធរខេត្តកំពតជំរុញឱ្យមានការបង្កើនការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ក្នុងកម្រិតខ្ពស់

ផ្ទះហ្វេសប៊ុកថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១​ 542

ភ្នំពេញ៖ អាជ្ញាធរខេត្តកំពតបានណែនាំដល់ភ្ញៀវទេសចរ និងម្ចាស់អាហារដ្ឋានទាំងអស់ចូលរួមអនុវត្តន៍វិធានការទប់