ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

តើប្រទេសណាខ្លះដែលទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុប?

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ឯកសារ 2770
តើប្រទេសណាខ្លះដែលទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុប?តើប្រទេសណាខ្លះដែលទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុប?

ថ្ងៃនេះខ្មែរប៉ុស្តិ៍ សូមបង្ហាញនូវបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសដែលទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធលើ «គ្រប់មុខទំនិញ លើកលែងសព្វាវុធ (EBA)» ពីសហភាពអឺរ៉ុប ក្នុងនោះបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកមានចំនួនច្រើនជាងគេ៖

សូមបញ្ជាក់ថា មានប្រទេសមួយចំនួនត្រូវបានដកនូវការអនុគ្រោះនេះ និងមួយចំនួនទៀតក៏ស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការដកហូតផងដែរ ដោយហេតុផល នយោបាយ និងការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងនោះ។

អត្ថបទទាក់ទង