ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ខេត្តកំពង់ចាម

អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម ជំរុញឲ្យមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បន្តពង្រឹងការស្ថាបនា និងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយកត្តា ការប្រើប្រាស់ផ្លូវ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២​ 1497

កំពង់ចាម៖ ក្នុងកម្មវិធីប្រជុំបូកសរុបការងាររបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត