វីដេអូ៖ ពេលឃើញរូបភាពសង្គ្រាម ទើបយើងយល់ពីតម្លៃសន្តិភាព

ដោយ៖ ស៊ីវេត មធុរ៉ា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០​ | វីដេអូខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ |

ពេលឃើញរូបភាពសង្គ្រាម ទើបយើងយល់ពីតម្លៃសន្តិភាព

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
អត្ថបទទាក់ទង