ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ព័ត៌មានទូទៅ

សន្តិភាព និងស្ថិរភាពនយោបាយ ផ្តល់ឱកាសឱ្យកម្ពុជាទាក់ទាញវិនិយោគពីបរទេស

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣​ 30

នៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករ និយោជិត នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស