ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សហរដ្ឋអាមេរិក

បរាជ័យរបស់ប្រធានសភាអាមេរិកបានបង្ហាញអំពីហានិភ័យដែលត្រូវបានគេមើលរំលងនៅក្នុងប្រទេសដែលមាន សេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃចន្ទ ទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣​ 871

កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុន វិនិយោគិនជើងចាស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានទីផ្សារកំពុងរីកចម្រើនម្នាក់ បានរំឮកឡើងវិញអំពីបទពិសោធន៍ដ៏ឈឺចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់ដើមទុននៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ

ឆ្នាំ ២០២៣ មិនមែនជាឆ្នាំល្អនោះទេសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃអង្គារ ទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣​ 882

កិច្ចការសំខាន់បំផុតរបស់អ្នកការទូតកំពូលរបស់អាមេរិក Antony Blinken