ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-១៩

កម្ពុជាគឺជាប្រទេសដំបូងគេនៅក្នុងតំបន់ ដែលបានបើកសេដ្ឋកិច្ច និងព្រំដែនឡើងវិញ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ 1178

ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសដ៏ជោគជ័យមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដោយសារវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងលើវីរុសរាតត្បាតរបស់ខ្លួន។ ពីដំបូងឡើយ

សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស គិតត្រឹមថ្ងៃទី៧កក្តដា ២០២២ បានចំនួន ១៥,០៩៥,០៣៤នាក់

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​ 643

គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី០៧ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២២