ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-១៩

សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស គិតត្រឹមថ្ងៃទី៧កក្តដា ២០២២ បានចំនួន ១៥,០៩៥,០៣៤នាក់

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​ 365

គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី០៧ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២២

យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ បានគ្របដណ្តប់ពេញផ្ទៃប្រទេស ដោយសម្រេចចបានប្រមាណ ៩២.៥៩%

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២​ 640

យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា បានបន្តគ្របដណ្តប់ពេញផ្ទៃប្រទេស