ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-១៩

  កម្ពុជាគឺជាប្រទេសដំបូងគេនៅក្នុងតំបន់ ដែលបានបើកសេដ្ឋកិច្ច និងព្រំដែនឡើងវិញ

  ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ 1555

  ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសដ៏ជោគជ័យមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដោយសារវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងលើវីរុសរាតត្បាតរបស់ខ្លួន។ ពីដំបូងឡើយ

  សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស គិតត្រឹមថ្ងៃទី៧កក្តដា ២០២២ បានចំនួន ១៥,០៩៥,០៣៤នាក់

  ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​ 1010

  គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី០៧ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២២