ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-១៩

The ASEAN Post ៖ សូមបញ្ឈប់ភាពផ្តាច់មុខលើវ៉ាក់សាំងក្នុងពេលឥឡូវនេះ

ទស្សនៈ - នយោបាយថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១​ 143

នៅក្នុងខែនេះ ពិភពលោកគួរតែបានរីករាយនឹងការថយចុះនៃករណីវីរុសកូវីដ-១៩។ ផ្ទុយទៅវិញ

ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយកាលវិភាគចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជម្រុញលើកុមារ និងក្មេងជំទង់ អាយុចន្លោះពី ១២-១៨ ឆ្នាំ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១​ 118

គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស (គ.វ.ក-១៩)

វិបត្តិដ៏អាក្រក់ទាំង៤ ដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខ

ទស្សនៈ - នយោបាយថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១​ 145

អ្នកដែលខកចិត្តជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ COP26, ជំនួបកំពូលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ