ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

វប្បធម៌ & ប្រវត្តិសាស្រ្ដ

វេលាយប់វែងជាងថ្ងៃ ជាមួយនឹងអាថ៌កំបាំងលើចម្លាក់ប្រាសាទអង្គរវត្ត

វប្បធម៌ & ប្រវត្តិសាស្រ្ដថ្ងៃអង្គារ ទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១​ 2885

គេតែងដឹងជាទូទៅនូវព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលកើតមាននៅប្រាសាទអង្គរវត្ត នោះគឺវេលាយប់និងថ្ងៃស្មើគ្នា ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ព្រះអាទិត្យរះចំប្រាង្គកណ្ដលប្រាសាទអង្គរវត្ត។

មកទស្សនារូបភាពប្រវត្តិសាស្រ្តខ្លះៗនៃទឹកដីខ្មែរនាអតីតកាល

វប្បធម៌ & ប្រវត្តិសាស្រ្ដថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០​ 1924

កម្ពុជានាអតីតកាលត្រូវបានបរទេសដាក់រហ័សនាមអោយថាជា «គុជនៅអាស៊ី» ដោយសារតែព្រះរាជាណាចក្រមួយនេះ