ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

រាជរដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការការវិនិយោគ និងដាំដើមឈើជាលក្ខណៈសហគមន៍ និងក្រុមហ៊ុន

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១​ 1363

រាជរដ្ឋាភិបាលបាន លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការវិនិយោគ និងដាំដើមឈើជាលក្ខណៈ

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បង្កបង្កើនផលស្រូវវស្សាសម្រេចបាន ៧៨,១៩% លើផែនការសរុបជាង ១២២ ពាន់ហិកតា

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១​ 1734

បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរកសិកម្មខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានឲ្យដឹងថា មកដល់ពេលនេះ

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដាក់ចេញវិធានការ ៩ចំណុច ដើម្បីបង្ការ និងទប់ស្កាត់កូវីដ-១៩

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ 2132

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំ បានចេញសេចក្តីណែនាំអនុវត្ត ៩ចំណុចដើម្បីបង្ការ