ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងការពារជាតិ

ក្រសួងការពារជាតិ ចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ជាដូសទី៣ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការជាតិ និងគ្រួសារកងទ័ព ជាង៣ពាន់នាក់ រយៈពេល៣ថ្ងៃ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ 2574

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងការពារជាតិ បានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រភេទ

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ រៀបចំកែលម្អសួនច្បារនៅមុខក្រសួងការពារជាតិ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​ 2737

គម្រោងនៃកែលម្អសួនច្បារនៅមុខអគារទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិថ្មីនាពេលនេះ ក្រុមការងារនៃមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ