ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សេចក្តីប្រកាសរួមស្តីពីកិច្ចប្រជុំរយៈពេល៣ថ្ងៃ រវាង EU-កម្ពុជា នៅទីក្រុង Brussels ពីថ្ងៃទី១២-១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

ដោយ៖ សម ឬទ្ធិពល ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 905

សេចក្តីប្រកាសរួមប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី១០ នៃគណៈកម្មាធិការចម្រុះកម្ពុជា សហគមន៍អឺរ៉ុប នៅទីក្រុងព្រុចស្សែល ប្រទេសប៊ែលហ្សិក ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់១៤ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ។

A positive Joint Press Release of the 10th Joint Committee Meeting between Cambodia and European Union from 12th-14th March 2018 @ Brussels, Belgium