ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ថ្លែងថាលោកពិតជាពេញចិត្តនឹងកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំ ក្នុងរយ:ពេល២អាណត្តិចុងក្រោយនេះ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣​ 827

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ