ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ប្រទេសជប៉ុន

PacNet គឺជាក្របខណ្ឌ AUKUS-Japan-ROK សម្រាប់តំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃចន្ទ ទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣​ 2071

PacNet ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសន្ទនាមេដឹកនាំជំនាន់ថ្មីត្រីភាគីរវាង អាមេរិក-ជប៉ុន-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

ចិនវ៉ាដាច់ជប៉ុនក្លាយជាអ្នកនាំចេញរថយន្តធំបំផុតរបស់ពិភពលោក

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃពុធ ទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣​ 1916

ក្រុមប្រទេស G7 បានចំណាយពេលពេញមួយចុងសប្តាហ៍មុនដើម្បីអំពាវនាវឱ្យមានការងាកចេញឱ្យឆ្ងាយពីខ្សែច្រវ៉ាក់ផ្គត់ផ្គង់ដ៏ធំរបស់ចិន

ប្រទេសជប៉ុន នឹងផ្ដល់ឥណទានសម្បទាន និងហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងបន្ថែមដល់កម្ពុជា

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣​ 698

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន នឹងផ្ដល់ឥណទានសម្បទាន និងហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងបន្ថែមដល់កម្ពុជា