សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ក្នុងករណីមានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ស្លាប់ យើងសម្រេចយកការបូជាសព ជំនួសឱ្យការបញ្ចុះ

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១​ | វីដេអូខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ |
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ក្នុងករណីមានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ស្លាប់ យើងសម្រេចយកការបូជាសព ជំនួសឱ្យការបញ្ចុះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ក្នុងករណីមានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ស្លាប់ យើងសម្រេចយកការបូជាសព ជំនួសឱ្យការបញ្ចុះ

នៅថ្ងៃទី ៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងសារពិសេសផ្ញើជូនជនរួមជាតិ ក្នុងករណីមានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ស្លាប់ យើងសម្រេចយកការបូជាសព មិនមែនការបញ្ចុះទេ។

សូមស្តាប់ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖

បញ្ចេញមតិ
អត្ថបទទាក់ទង