ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សេដ្ឋកិច្ច

ធនាគារ និងមីក្រូហិញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា​ ផ្តល់ឥណទានសរុបជាង ៤៧ពាន់លានដុល្លារ ដល់ប្រជាជនជាង ៤.៨លាននាក់

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣​ 1113

គិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ២០២២ គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងមីក្រូហិញ្ញវត្ថុ

ពាណិជ្ជកម្មចិន : ផែនការ ១៨ ចំណុច ដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មដែលផ្តោតលើអាស៊ាន បូករួមនឹងការតាំងពិព័រណ៍ ខណៈយុទ្ធនាការអូសទាញនៅតែបន្ត

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃសុក្រ ទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣​ 1179

ចិនកំពុងប្រកួតប្រជែងនឹងពេលវេលាដើម្បីកសាងទំនុកចិត្ត និងទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយអ្នកទិញនៅក្រៅប្រទេស បន្ទាប់ពីវិធានការជាច្រើនត្រូវបានប្រកាសក្នុងគោលបំណងជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម

ការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារជាអាវុធ នឹងធ្វើឱ្យ IMF របស់អាស៊ីមានភាពកាន់តែទាក់ទាញ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃចន្ទ ទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣​ 1243

ការអំពាវនាវនៅ ពេលថ្មីៗនេះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី Anwar

វិធីសាស្ត្រចំនួន ៨ ដែលសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ (Circular Economy) នឹងផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបធ្វើជំនួញ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣​ 1252

សូមនឹកស្រមៃដល់សេដ្ឋកិច្ចមួយដែលធនធាននឹងត្រូវបានទាញយកមកប្រើប្រាស់ ក៏ប៉ុន្តែនឹងមិនប្រើប្រាស់រហូតដល់អស់នោះទេ ហើយយុទ្ធសាស្ត្រធុរកិច្ចថ្មីៗនឹងរក្សាទុកនូវផលិតផល,