ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ប្រទេសឡាវ

វៀតណាមស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកសម្រេចចិត្ត ខណៈពេលដែលចិនបន្តពង្រីកអំណាច និងឥទ្ធិពល

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃពុធ ទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២​ 1396

វៀតណាមមានសុភាសិតដ៏ល្បីមួយឃ្លាដែលពោលថា «អ្នកជិតខាងល្អជាងបងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយ»។ បើផ្ទះមួយត្រូវភ្លើងឆេះ