ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ប្រទេសឡាវ

ឡាវប្រកាសពីការរកឃើញការឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ ចំនួន ២ករណីដំបូងនៅថ្ងៃនេះ

កីឡា - សុខភាពថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០​ 614

ក្រសួងសុខាភិបាលឡាវនាថ្ងៃអង្គារនេះ បានប្រកាសពីការរកឃើញ០២ករណីដំបូងនៃអ្នកឆ្លង COVID-19