ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  ប្រទេសឡាវ

  កម្ពុជា-ឡាវ សម្រេចបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសំខាន់ៗដោយឈរលើស្មារតីមិត្តភាពដ៏ជិតស្និទ្ធ

  ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣​ 803

  យោងតាមលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន

  ការផ្លាស់ប្តូររបស់កម្ពុជាបានបង្កនូវការភ្ញាក់ផ្អើលជុំវិញគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

  ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣​ 1525

  កម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ចាប់តាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលកាលពី ២៥

  ប្រទេសឡាវកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនប្រាកដប្រជានៅក្នុងការឆ្ពោះចូលទៅឆ្នាំ ២០២៣

  ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃអង្គារ ទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣​ 1649

  ប្រទេសឡាវបានទទួលរងនូវសម្ពាធផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់នៅឆ្នាំ ២០២២ ហើយអត្ថបទពត៌មានដែលលេចធ្លោរបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំនោះ