ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ផ្ទះហ្វេសប៊ុក

ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមការងារសហគមន៍នៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាអនុញ្ញាតឱ្យពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អង្គរជួសជុលផ្ទះ និងសាងសង់សំណង់ស្រាលចំនួន ១៣១៣ សំណើ

ផ្ទះហ្វេសប៊ុកថ្ងៃចន្ទ ទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២​ 72

រយៈពេលមួយឆ្នាំ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ក្រុមការងារសហគមន៍នៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកំពុងដំណើរការជួសជុលប្រាង្គកណ្តាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្ត

ផ្ទះហ្វេសប៊ុកថ្ងៃចន្ទ ទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២​ 61

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា កំពុងដំណើរការជួសជុលប្រាង្គកណ្តាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្ត ឬហៅថា