ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ផ្ទះហ្វេសប៊ុក

ភាពភ័យខ្លាចចំពោះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅសហភាពអឺរ៉ុប កំពុងបង្កឱ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ផ្ទះហ្វេសប៊ុកថ្ងៃចន្ទ ទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២​ 220

អ្នកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែច្រើនបានលើកឡើងកាន់តែច្បាស់ថា «សហភាពអឺរ៉ុបនឹងប្រឈមមុខនឹងរដូវរងាដ៏ឃោរឃៅ ដែលពោរពេញទៅដោយការមិនសប្បាយចិត្ត»។

តើយើងអាចរំពឹងទុកអ្វីខ្លះពីកិច្ចប្រជុំ G20 របស់ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី?

ផ្ទះហ្វេសប៊ុកថ្ងៃចន្ទ ទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ 175

កត្តាប្រឈមនៃសតវត្សរ៍ទី២១ មានលក្ខណៈជាសាកល និងធំធេងណាស់ដោយក្នុងនោះរួមមានបញ្ហាស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-១៩