ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ចេញសេចក្តីបំភ្លឺជុំវិញការលើកឡើងរបស់បណ្ឌិត គី សេរីវឌ្ឍន៍ ពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធដារក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ព័ត៌មានទូទៅ 1321
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ចេញសេចក្តីបំភ្លឺជុំវិញការលើកឡើងរបស់បណ្ឌិត គី សេរីវឌ្ឍន៍ ពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធដារក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ចេញសេចក្តីបំភ្លឺជុំវិញការលើកឡើងរបស់បណ្ឌិត គី សេរីវឌ្ឍន៍ ពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធដារក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺ ជុំវិញការលើកឡើងរបស់បណ្ឌិត គី សេរីវឌ្ឍន៍ កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ ពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធដារក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ៖

អត្ថបទទាក់ទង