ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

* មិនមានគោលការណ៍ណាមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុន VinGroup មកបើកអាជីវកម្មតាក់ស៊ីនៅកម្ពុជានោះទេ

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ 0

អត្ថបទទាក់ទង