ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្របខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក (IPEF)

ហេតុអ្វីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្លាយជាសមរភូមិនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងចិននិងអាមេរិក?

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ 245

តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងទទួលបានការ ចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំង នៅពេលដែលការប្រកួតប្រជែងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពកាន់តែក្តៅគគុក។

ការកសាងទំនុកចិត្តនៅក្នុងបដិវត្តន៍ពាណិជ្ជកម្មឌីជីថលនៅតំបន់អាស៊ី

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃចន្ទ ទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​ 181

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើមុខទំនិញក្លែងក្លាយមានចំនួនប្រមាណ ២,៥% នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសកល