ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងផ្តល់ជំនួយជាសាច់ប្រាក់ ដល់ពលរដ្ឋមានជីវភាពខ្វះខាត និងសម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិកឆ្លង និងស្លាប់ ដោយជំងឺកូវីដ-១៩

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1846
  ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងផ្តល់ជំនួយជាសាច់ប្រាក់ ដល់ពលរដ្ឋមានជីវភាពខ្វះខាត និងសម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិកឆ្លង និងស្លាប់ ដោយជំងឺកូវីដ-១៩ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងផ្តល់ជំនួយជាសាច់ប្រាក់ ដល់ពលរដ្ឋមានជីវភាពខ្វះខាត និងសម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិកឆ្លង និងស្លាប់ ដោយជំងឺកូវីដ-១៩

  ប្រជាពលរដ្ឋ និងគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋមានដែលមានការលំបាកផ្នែកជីវភាព, ប្រជាពលរដ្ឋ និងគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ និងមានការលំបាកផ្នែកជីវភាព, និងគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៏ ២០កុម្ភៈ ២០២១ នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីជំនួយសង្គម ជាសាច់ប្រាក់ក្រោយពេលបិទខ្ទប់។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ លេខ ០២៣ ចេញថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ដែល ខ្មែរបុស្តិ៍ ទើបតែទទួលបាន។

  សេចក្តីសម្រេចដែលមាន ១១ជំពូក និង ៣៤ប្រការ បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់អំពីវិសាលភាពនៃការអនុវត្ត និងចំនួនទឹកប្រាក់សម្រាប់ផ្តល់ជូន។

  សូមអានលំអិតនូវសេចក្តីសម្រេច៖

  អត្ថបទទាក់ទង