ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនៅបន្ទប់ពិគ្រោះ និងព្យាបាលជំងឺចំនួន ៣ទីតាំង នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1522
  សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនៅបន្ទប់ពិគ្រោះ និងព្យាបាលជំងឺចំនួន ៣ទីតាំង នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនៅបន្ទប់ពិគ្រោះ និងព្យាបាលជំងឺចំនួន ៣ទីតាំង នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ

  រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនៅបន្ទប់ពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺចំនួន០៣ទីតាំង នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

  ព័ត៌មានលម្អិតសូមអាននូវសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

  អត្ថបទទាក់ទង