ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

    ចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេស មាន​ ២,០៨២,២៨២នាក់​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៦​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២១

    ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1279

    អនុគណៈកម្មការតាមដាន និងវាយតម្លៃ នៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស (គ.វ.ក-១៩) បានបញ្ជាក់ថា ចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេសមាន​ ២,០៨២,២៨២នាក់​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៦​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២១។

    អត្ថបទទាក់ទង