ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

(Video) លោក ហ៊ុយ​ វណ្ណៈ​ ៖ «អ្វីជាគោលបំណងពិតប្រាកដដែល មន្ត្រីអាមេរិក បង្កើតព័ត៌មានប្រឌិតប្រឆាំងកម្ពុជា ម្តងហើយម្តងទៀត?»

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានទូទៅ 1035
(Video) លោក ហ៊ុយ​ វណ្ណៈ​ ៖ «អ្វីជាគោលបំណងពិតប្រាកដដែល មន្ត្រីអាមេរិក បង្កើតព័ត៌មានប្រឌិតប្រឆាំងកម្ពុជា ម្តងហើយម្តងទៀត?» (Video) លោក ហ៊ុយ​ វណ្ណៈ​ ៖ «អ្វីជាគោលបំណងពិតប្រាកដដែល មន្ត្រីអាមេរិក បង្កើតព័ត៌មានប្រឌិតប្រឆាំងកម្ពុជា ម្តងហើយម្តងទៀត?»

សូមទស្សនាវីដេអូ​ បទសម្ភាសន៍​ជាមួយ​ ឯ.ឧ​ ហ៊ុយ​ វណ្ណៈ​ ស្ដីអំពី «អ្វីជាគោលបំណងពិតប្រាកដដែល មន្ត្រីអាមេរិក បង្កើតព័ត៌មានប្រឌិតប្រឆាំងកម្ពុជា ម្តងហើយម្តងទៀត?» ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង