ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

មក​ស្គាល់​កំពូល​កុំព្យូទ័រ កម្លាំង​ខ្លាំង​បំផុត​ក្នុង​លោក គ្រាន់​តែ​ឃើញ​លាន់​មាត់​ថា វ៉ាវ!

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ បច្ចេកវិទ្យា 1178
មក​ស្គាល់​កំពូល​កុំព្យូទ័រ កម្លាំង​ខ្លាំង​បំផុត​ក្នុង​លោក គ្រាន់​តែ​ឃើញ​លាន់​មាត់​ថា វ៉ាវ! Titan - Cray XK7

ថ្មីៗនេះ អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមន្ទីរពិសោធន៍ Lawrence Berkeley នៃសាកលវិទ្យាល័យ Tennessee សហរដ្ឋអាមេរិក និងក្រុមហ៊ុន Prometeus ជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្ម ផ្នែក Cloud-Computing បានបញ្ចេញទិន្នន័យតារាងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលកុំព្យូទ័រចំនួន ៥០០ ដែលជាប្រភេទ Supercomputer មានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតលើផែនដីនេះ។ ក្នុងនោះដែរ កុំព្យូទ័រមានចំណាត់ថ្នាក់លើគេ ចំនួន ១៧ ត្រូវបានគេហទំព័រ Gadgetsnow បានដកស្រង់យកមកចែករំលែកលើវិបសាយ របស់ខ្លួន។

តោះ! កុំឲ្យរង់ចាំយូរ មកស្គាល់កំពូលកុំព្យូទ័រកម្លាំងខ្លាំងបំផុតទាំង ១៧ ខាងក្រោម៖

១) IBM Power System AC922

 • ក្រុមហ៊ុន ផលិត៖ IBM
 • ល្បឿន៖ 2,282,544
 • មេម៉ូរី៖ 2,801,664 GB
 • ឈីប CPU៖ IBM POWER9 22C 3.07GHz
 • ប្រព័ន្ធ ដំណើការ៖ RHEL 7.4
 • តម្លើង នៅ មន្ទីរពិសោធន៍ ជាតិ Oak Ridge សហរដ្ឋ អាមេរិក
IBM Power System AC922

២) Sunway TaihuLight

 • ក្រុមហ៊ុន ផលិត៖ Fujitsu
 • ល្បឿន៖ 391,680
 • មេម៉ូរី៖ 417,792 GB
 • ឈីប CPU៖ Xeon Gold 6148 20C 2.4GHz
 • ប្រព័ន្ធ ដំណើការ៖ Linux
 • តម្លើង នៅ មជ្ឍមណ្ឌល National Supercomputing Center ខេត្ត Wuxi ប្រទេស ចិន
Sunway TaihuLight
Sunway TaihuLight

៣) Sierra – IBM Power System S922LC

 • ក្រុមហ៊ុន ផលិត៖ IBM
 • ល្បឿន៖ 1,572,480
 • មេម៉ូរី៖ 1,382,400 GB
 • ឈីប CPU៖ IBM POWER9 22C 3.1GHz
 • ប្រព័ន្ធ ដំណើការ៖ Red Hat Enterprise Linux
 • តម្លើង នៅ មន្ទីរពិសោធន៍ ជាតិ Lawrence Livermore សហរដ្ឋ អាមេរិក
Sierra - IBM Power System S922LC
Sierra – IBM Power System S922LC

៤) Tianhe-2A

 • ក្រុមហ៊ុន ផលិត៖ NUDT
 • ល្បឿន៖ 4,981,760
 • មេម៉ូរី៖ 2,277,376 GB
 • ឈីប CPU៖ Intel Xeon E5-2692v2 12C 2.2GHz
 • ប្រព័ន្ធ ដំណើការ៖ Kylin Linux
 • តម្លើង នៅ មជ្ឍមណ្ឌល National Supercomputing Center ខេត្ត Guangzhou ប្រទេស ចិន
Tianhe-2A
Tianhe-2A

៥) ABCI-AI bright cloud infrastructure

 • ក្រុមហ៊ុន ផលិត៖ Fujitsu
 • ល្បឿន៖ 391,680
 • មេម៉ូរី៖ 417,792 GB
 • ឈីប CPU៖ Xeon Gold 6148 20C 2.4GHz
 • ប្រព័ន្ធ ដំណើការ៖ Kylin Linux
ABCI-AI bright cloud infrastructure
ABCI-AI bright cloud infrastructure

៦) Piz Daint – Cray XC50

 • ក្រុមហ៊ុន ផលិត៖ Cray Inc
 • ល្បឿន៖ 361,760
 • មេម៉ូរី៖ 340,480 GB
 • ឈីប CPU៖ Xeon E5-2690v3 12C 2.6GHz
 • ប្រព័ន្ធ ដំណើការ៖ Cray Linux Environment
 • តម្លើង នៅ មជ្ឍមណ្ឌល National Supercomputing Centre ប្រទេស ស្វីស
Piz Daint - Cray XC50
Piz Daint – Cray XC50

៧) Titan – Cray XK7

 • ក្រុមហ៊ុន ផលិត៖ Cray Inc
 • ល្បឿន៖ 560,640
 • មេម៉ូរី៖ 710,144 GB
 • ឈីប CPU៖ Opteron 6274 16C 2.2GHz
 • ប្រព័ន្ធ ដំណើការ៖ Cray Linux Environment
 • តម្លើង នៅ មន្ទីរពិសោធន៍ ជាតិ Oak Ridge សហរដ្ឋ អាមេរិក
Titan - Cray XK7
Titan – Cray XK7

៨) Sequoia – BlueGene/Q

 • ក្រុមហ៊ុន ផលិត៖ IBM
 • ល្បឿន៖ 1,572,864
 • មេម៉ូរី៖ 1,572,864 GB
 • ឈីប CPU៖ Power BQC 16C 1.6GHz
 • ប្រព័ន្ធ ដំណើការ៖ Linux
 • តម្លើង នៅ មន្ទីរពិសោធន៍ ជាតិ Lawrence Livermore សហរដ្ឋ អាមេរិក
Sequoia - BlueGene/Q
Sequoia – BlueGene/Q

៩) Trinity – Cray XC40

 • ក្រុមហ៊ុន ផលិត៖ Cray Inc.
 • ល្បឿន៖ 979,968
 • ឈីប CPU៖ Intel Xeon Phi 7250 68C 1.4GHz
 • ប្រព័ន្ធ ដំណើការ៖ Cray Linux Environment
 • តម្លើង នៅ មន្ទីរពិសោធន៍ ជាតិ Los Alamos សហរដ្ឋ អាមេរិក
Trinity - Cray XC40
Trinity – Cray XC40

១០) Cori – Cray XC40

 • ក្រុមហ៊ុន ផលិត៖ IBM
 • ល្បឿន៖ 622,336
 • មេម៉ូរី៖ 878,592 GB
 • ឈីប CPU៖ Intel Xeon Phi 7250 68C 1.4GHz
 • ប្រព័ន្ធ ដំណើការ៖ Cray Linux Environment
 • តម្លើង នៅ មន្ទីរពិសោធន៍ ជាតិ Lawrence Berkeley សហរដ្ឋ អាមេរិក
Cori - Cray XC40
Cori – Cray XC40

១១) Nurion – Cray CS500

 • ក្រុមហ៊ុន ផលិត៖ Cray Inc.
 • ល្បឿន៖ 570,020
 • ឈីប CPU៖ Intel Xeon Phi 7250 68C 1.4GHz
 • ប្រព័ន្ធ ដំណើការ៖ CentOS
 • តម្លើង នៅ វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្ត និង ព័ត៌មាន វិទ្យា នៃ សាធារណៈ រដ្ឋកូរ៉េ (Korea Institute of Science and Technology Information)
Nurion - Cray CS500
Nurion – Cray CS500

១២) Oakforest-PACS

 • ក្រុមហ៊ុន ផលិត៖ Fujitsu
 • ល្បឿន៖ 556,104
 • មេម៉ូរី៖ 919,296 GB
 • ឈីប CPU៖ Intel Xeon Phi 7250 68C 1.4GHz
 • ប្រព័ន្ធ ដំណើការ៖ Linux
 • តម្លើង នៅ មជ្ឍមណ្ឌល Joint Center for Advanced High Performance Computing ប្រទេសជប៉ុន
Oakforest-PACS
Oakforest-PACS

១៣) HPC4 – Proliant DL380 Gen10

 • ក្រុមហ៊ុន ផលិត៖ HPE
 • ល្បឿន៖ 253,600
 • មេម៉ូរី៖ 304,320 GB
 • ឈីប CPU៖ Xeon Platinum 8160 24C 2.1GHz
 • ប្រព័ន្ធ ដំណើការ៖ RHEL 7.4
 • តម្លើង នៅ មជ្ឍមណ្ឌល Eni S.p.A.ប្រទេស អ៉ីតាលី
HPC4 - Proliant DL380 Gen10
HPC4 – Proliant DL380 Gen10

១៤) Tera-1000-2

 • ក្រុមហ៊ុន ផលិត៖ Bull
 • ល្បឿន៖ 561,408
 • មេម៉ូរី៖ 1,585,152 GB
 • ឈីប CPU៖ Intel Xeon Phi 7250 68C 1.4GHz
 • ប្រព័ន្ធ ដំណើការ៖ bullx SCS
 • តម្លើង នៅ មជ្ឍមណ្ឌល Commissariat a l’Energie Atomique (CEA) ប្រទេស បារាំង
Tera-1000-2
Tera-1000-2

១៥) Stampede2

 • ក្រុមហ៊ុន ផលិត៖ Dell EMC
 • ល្បឿន៖ 367,024
 • មេម៉ូរី៖ 736,512 GB
 • ឈីប CPU៖ Intel Xeon Phi 7250 68C 1.4GHz
 • ប្រព័ន្ធ ដំណើការ៖ CentOS
 • តម្លើង នៅ មជ្ឍមណ្ឌល Texas Advanced Computing Center សហរដ្ឋអាមេរិក
Stampede2
Stampede2

១៦) Special mention: Cray XC40

 • ក្រុមហ៊ុន ផលិត៖ Cray Inc.
 • ល្បឿន៖ 31,104
 • ឈីប CPU៖ Xeon E5-2680v3 12C 2.5GHz
 • ប្រព័ន្ធ ដំណើការ៖ Cray Linux Environment
 • តម្លើង នៅ មជ្ឍមណ្ឌល IISc, Bengaluru ប្រទេស ឥណ្ឌា (ចំណាត់ ថ្នាក់ ទី ៣២៧ ក្នុង តារាង )
Special mention: Cray XC40
Special mention: Cray XC40

១៧) iDataPlex DX360M4

 • ក្រុមហ៊ុន ផលិត៖ IBM
 • ល្បឿន៖ 38,016
 • ឈីប CPU៖ Xeon E5-2670 8C 2.6GHz
 • ប្រព័ន្ធ ដំណើការ៖ Linux
 • តម្លើង នៅ មជ្ឍមណ្ឌល Indian Institute of Tropical Meteorology ប្រទេស ឥណ្ឌា (ចំណាត់ ថ្នាក់ ទី ៤៩៦ ក្នុង តារាង )៕
iDataPlex DX360M4
iDataPlex DX360M4

ប្រភព៖ សប្បាយ

អត្ថបទទាក់ទង